HOW TO ATTEND A JAPANESE TEA-CEREMONY

The last year we've been very much occupied with the Japanese ways of tea. So much so that we've found ourselves signing up for a whole bunch of tea-related gatherings and lectures around town. In a recent attempt to daydream our way to Japan, Mother and I attended a tea-tasting event guided by tea-connoisseur Yuko Ono (not to be confused with Yoko Ono, the one that captured the heart of a certain member of the Beatles). This particular evening brought us a lot of insights on how to not make a fool of ourselves if we ever get the change to experience a proper tea-ceremony in Japan. We thought we'd share some of our newfound knowledge here with you. 

A BEAUTIFUL FRONT

Japanese ceramics are often asymmetric, with subtle variations in color, shape and detailing. A Japanese chawan (a special bowl adapted for matcha) or a normal tea bowl will look slightly different depending on which way it's turned. The host of a tea-ceremony will always serve you the tea with the most beautiful angle of the chawan or cup facing forward. So that you get to enjoy its best side. Out of courtesy, you should, therefore, turn the cup 180° when you have received it so that the most beautiful angle of the bowl is then facing the other guests at the table. You want the others to be able to enjoy the beauty as well. This small gesture is a token of appreciation. It's also a humble way to honor the exquisite craftsmanship and work put into the creation of the ceramic bowl. 

CONVERSATION, RESPECT & BODY LANGUAGE

Even in the Edo era (also called the Tokugawa period) known as a time defined by strict social hierarchy, the tea-house was one of the only places where ranks and standings were put aside. Samurai, farmers, monks and even enemies were able to enjoy warm aromatic infusions in the same room; all weapons left outside. And until this very day, it's custom not to indulge in political discussions or heated topics within the tea-room. The teahouse is a break from worldly worries and silence is very much encouraged by ancient Zen principles. When entering a teahouse, you should adopt a humble posture, bowing your head slightly. If you've ever wondered why the entrance to a teahouse is small and always a little higher up from the ground; this is why. By building the entrance like this, the body has to bow naturally. Anyone who enters will automatically adjust to a body language that signals respect. 

WHO DRINKS FIRST?

Tea should be drunk immediately after brewing, that's when the flavors are the most intense. You're not expected to wait until all other guests have been served. But you should thank the others around the table if you're served before them. A quiet nod will do.

THE DELICATE TATAMI FLOOR

Make sure to remove your heavy boots or dirty walking shoes before you enter the delicate tatami mats of the tea-house floor. You will probably be offered a pair of slippers to replace them with. 

BOTH HANDS ON THE BOWL

The only thing that should occupy your mind and body when attending a tea ceremony is to enjoy the flavors of the tea fully. This means that both hands should be nestled around the bowl so that you can enjoy the warmth of the cup but also to ensure that your hands and mind don't get distracted by something else; like a mobile phone, for example. Tea time is for reflection, tranquility, and calm. 

INTO TEA?

Check out some of our carefully selected teas in the store, chosen according to our personal preferences. 

01. White Earl - organic white Earl Grey tea
02. In the mood for love - a rich green organic jasmine tea
03. Shinto matcha - Organic authentic stone-milled matcha
04. Matcha Starter kit - Includes the Shinto matcha and all the utensils needed to perform the modern matcha ritual.
05. Rise and shine - box of six fine teas

Rise and shine,  box of six fine teas. 

Rise and shine, box of six fine teas. 

Handmade beeswax dinner candles.  100% pure beeswax. 

(SWEDISH TRANSLATION) 
Under de senare åren har vi ofta och länge dagdrömt oss till Japan. Till de lugna te-husen med dess meditativa ritualer och ceremonier. För att komma den japanska te-kulturen ännu lite närmare deltog vi nyligen i en guidad te-provning med tea-connoisseuren Yuko Ono (ej att förväxla med Yoko Ono och den omdiskuterade kärleken till en viss Beatles-medlem). Kvällen gav oss en hel del insikter om te-husets oskrivna regler som särskiljer den äkta te-entusiasten från turisten. I hopp om att någon gång få uppleva det verkliga Japan har vi här sammanställt en liten "etiketts-dummy" för den som planerar att delta i en te-ceremoni eller bara är intresserad av japansk kultur.

FRÅN DEN BÄSTA SIDAN

Japansk keramik kännetecknas av assymetri, med subtila skillnader i färg, form och detaljer. En handgjord chawan (speciellt framtagen skål för matcha) eller te-kopp ser därför lite olika ut beroende på vilket håll man ser den ifrån. Värden för en te-ceremoni serverar dig alltid teet med koppens vackraste sida mot dig. Innan du dricker av teet bör du därför vrida koppen ett halvt varv, så att de andra kring bordet också får ta del av det vackra. Denna lilla gest är en symbol av uppskattning. Det är ett ödmjukt sätt att hedra det utsökta keramiska hantverket och det arbete som ligger bakom. 

RESPEKT OCH KROPPSSPRÅK

Under Edo-eran (också kallad Tokugawa perioden), känd som en tid präglad av strikt social hierarki, var tehuset ett av de enda ställena där rank och politisk ställning inte spelade någon roll. Samurajer, bönder, munkar och även ärkefiender kunde njuta av  den varma aromatiska drycken under samma tak. Alla vapen lämnades utanför. Än idag är det kutym att inte prata politik eller ägna sig åt heta debatter innanför tehusets väggar. Tystnad uppmuntras enligt principer om Zen och rummet ses som ett meditativt avbrott från det som pågår utanför. När du går in i ett tehus bör du anta en ödmjuk hållning. Tehusets ingång är ofta liten och ligger högre än marknivå vilket gör att kroppen naturligt måste huka sig när man kliver in genom den låga öppningen. Därmed antar kroppen automatiskt ett kroppsspråk som signalerar vördnad och respekt. 

VEM FÅR DRICKA FÖRST? 

Te skall drickas medans det är nybryggt och varmt, därför förväntas det inte att man väntar på att alla har blivit serverade innan man dricker. Däremot bör man av artighet tacka de andra gästerna för att man serverats först. En stillsam nickning räcker långt. 

BARFOTA?

Avlägsna dina tunga vandringskängor eller smutsiga sneakers. På de vackra tatami-mattorna går man i strumplästen eller byter om till anpassade tofflor. Oftast står ett par tofflor redo och väntar på dig vid ingången.

BÅDA HÄNDERNA PÅ SKÅLEN

Det enda som ska uppta dina tankar och sinnen i te-huset är den varma drycken som serveras. Därför bör båda händerna vila kring koppen när du dricker. Dels för att njuta av den sköna värmen som koppen avger men också för att hålla händerna sysselsatta och därmed undvika frestelsen att börja fixa med annat. Ett unikt tillfälle för jäktade västerlänningar att strunta i mobilen för en stund. Tiden i tehuset är till för stilla reflektion, njutning  och avkoppling. 

INTO TEA?

Spana in några av de särskilt utvalda teerna i butiken, valda utifrån våra personliga preferenser. 

01. White Earl - ekologiskt, vitt Earl Grey te
02. In the mood for love - ett ekologiskt grönt jasmin-te
03. Shinto matcha - Autentiskt ekologiskt stenmalt matcha
04. Matcha Starter kit - Innehåller det hälsosamma Shinto Matcha och alla traditionella redskap som behövs för att utöva den moderna japanska matcha ritualen. 
05. Rise and Shine - presentbox med 6 exklusiva teer att testa.